Matěj Lejsal v i60.cz: Péče o seniory není v Česku dostatečně koordinovaná, obor potřebuje lepší vzdělání

Když se zeptáte našeho pana ředitele Matěje Lejsala na to, kde vidí největší slabiny v péči o seniory, tak vám odpoví toto: "Jde o roztříštěnost, nepřehlednost a složitost celého sytému a oboru. Chybí celostní vnímání člověka a jeho potřeb – biologických, psychologických, sociálních i spirituálních. Řada oborů zdůrazňuje jen jednu z oblastí potřeb. A druhým úskalím je individualismus – nezřídka se věnujeme pouze jednotlivci, přestože ke zvládnutí a vyřešení životní situace je potřeba pracovat s širším okolím člověka – jeho rodinou, blízkými, obcí a komunitou, ve které žije apod."

Cílem naší práce v Sue Ryder je uvádět v život změny, které pomohou seniorům a jejich blízkým v těžkých životních situacích. Ať už to bude úsilí o změnu legislativy, nebo o lepší mezioborovou komunikaci.

Víc informací o mezioborovém vyjednávání a dalších aktivitách naší organizace najdete v rozhovoru s Matějem Lejsalem na i60 - přečíst si ho můžete zde.

Darujte šanci
na důstojné stáří