Historie Michelského dvora

Michelský dvůr, kde Sue Ryder sídlí, je pozoruhodná historická památka. Je to jeden z nejvýznamnějších objektů periferní zástavby středověkého původu, který si zachoval původní dvorcový charakter. Přesné stáří objektu není známé, ale některé části budovy pocházejí zřejmě z 15. století. Barokní části byly za klasicismu propojeny a doplněny kolem roku 1850. Michelský dvůr je na soupisu nemovitých kulturních památek prezentován jako dvorec vybudovaný na středověkých základech.

V r. 1436 obdržel z rukou císaře Zikmunda ves Michli  významný staroměstský konšel Jan Reček z Ledče. Ten byl velkým příznivcem Pražské univerzity a založil pro ni v r. 1438 novou studentskou kolej Panny Marie, určenou studentům víry podobojí a mluvícím jazykem českým. Protože neměl dědice, rozhodl se ves Michli a Michelský dvůr věnovat Pražské univerzitě. Pod správu Karlovy univerzity přešel dvůr po r. 1622.

Archivní doklady o hospodaření v Michli z let 1470 – 1671 byly v r. 1945 odvezeny Němci a dnes jsou nezvěstné. Víme však, že kolem r. 1705 Michelský - Univerzitní dvůr již zhruba odpovídá dnešnímu půdorysu.

K zásadnímu obratu v historii objektu došlo v r. 1784, kdy jeho větší část byla přestavěna na pivovar. Byl situován do celého severního, jižního a západního křídla, tehdy od základů nově zbudovaného.

V r. 1925 se majitelkou stává Augustina Weilová, která přistavuje v 1. patře 2 byty, později jsou do přízemí umístěny výrobní provozovny. Vzhledem k židovskému původu majitelky přechází majetek v r. 1940 na vystěhovalecký fond, který ho prodává německému důstojníkovi Hansi Wankovi.

Po válce přešel Michelský dvůr do vlastnictví státu. Byly zde zřízeny byty, drobné provozovny, sklady a autoopravna. Tyto provozovny provádějí necitelné zásahy do interiérů, zazdívají a bourají příčky i klenby. Během dalších 40 let je celý Michelský dvůr zdevastován a mění se téměř  v ruinu.

V roce 1991, kdy objekt získala ze zákona Městská část Prahy 4, byl již Michelský dvůr v havarijním stavu a byli z něj vystěhováni poslední nájemníci. V roce 1994 pronajala Městská část Prahy 4  Michelský dvůr na 99 let za symbolické nájemné neziskové organizaci Sue Ryder, aby zde zřídila domov pro seniory.

 

Darujte šanci
na důstojné stáří