Díky Nadaci ČEZ prošel vedoucí tým Sue Ryder školeními na posílení odolnosti

Populace stárne, zvyšuje se počet seniorů. Současný ekonomický a celospolečenský vývoj s sebou zároveň přináší růst cen energií, potravin a tlak na úspory veřejných financí. Očekáváme, že v důsledku všech těchto faktorů se i nadále bude zkracovat doba prožitá v domovech pro seniory a tím poroste význam péče v závěru života.

Nadále rostou nároky na dovednosti a znalosti týmu Sue Ryder - je nezbytné posilovat odolnost vedoucích pracovníků. Proto se tým, díky Nadaci ČEZ, zúčastnil několika školení, která významně přispěla k jeho stabilizaci.


Školení probíhalo v rámci prvního projektu, který se primárně zaměřoval na tým organizace a vedoucí pracovníky. Ti tak mohou reagovat na měnící se koncept péče v domově pro seniory, která je poskytovaná nejen ve vysoké kvalitě, ale také s ohledem na aktuální potřeby klientů.

V čem nám školení pomohla?

  • přispěla ke stabilizaci týmu vedení
  • umožnila efektivnější aplikaci osvojených dovedností a znalostí (dynamika týmu, principy otevřené komunikace, posilování odolnosti jednotlivců i organizace)
  • pomohla nastavit dlouhodobější priority a efektivní způsob koordinace spolupráce na těchto prioritách i v nejistém prostředí projektového financování v neziskové organizaci

Název realizovaného projektu:
Posílení odolnosti Sue Ryder pro zachování vysoké kvality péče o seniory

 

Darujte šanci
na důstojné stáří